Spelen en sporten met een klasgenootje met een lichamelijke beperking.

Doelgroep:
Kinderen in de basisschoolleeftijd die te maken hebben met een klasgenootje met een beperking. Voor een succesvol vervolg na de workshop raden wij leerkrachten en eventuele klasse-assistenten aan om ook deel te nemen aan de workshop.

Inhoud:
In deze workshop leren de kinderen om anders naar een spel te kijken. De kinderen leren waar regels in een spel voor zijn en dat regels aangepast kunnen worden. Ook is er veel aandacht voor spelvormen waarbij het gaat om samenspelen en minder om winnen en verliezen. De leerkracht krijgt voor de groep een informatiebrief mee om het geleerde in de toekomst te kunnen blijven toepassen.

Duur:
De workshop wordt aangeboden op twee verschillende dagen. Na de eerste workshop van ca. 1,5 uur krijgen de kinderen een huiswerk/schoolwerk opdracht voor de komende week. Na een week volgt de tweede workshop van ca. 1,5 uur. We bespreken dan de resultaten en het vervolg.