Ervaringsworkshop voor professionals “Leven met een Beperking”

Doelgroep:
Leerkrachten (teams) in het basisonderwijs.
Pedagogisch medewerkers/gastouders in de kinderopvang.

Inhoud:
In deze workshop maak je kennis met het leven met een beperking. Je ervaart het leven met een beperking en de obstakels die je daarbij tegenkomt. Door te ervaren herken je de problemen van het kind en kun je beter inspelen op de behoeften van het kind met een beperking.
De workshop kan een algemeen karakter hebben, maar wordt vaak specifiek ingevuld a.d.h.v. een vraag uit je team. Bijvoorbeeld omdat jullie een kind met een beperking in de groep hebben.
Tijdens de workshop wordt een stukje theorie over de beperking afgewisseld met praktische opdrachten. Indien wenselijk kan de workshop ook meer een trainingskarakter krijgen. De workshop wordt dan uitgebreid met opdrachten, waarbij het team actief op zoek gaat naar passende oplossingen voor vraagstukken uit de eigen praktijk.

Duur:
De workshop duurt ongeveer 2 uur. Afhankelijk van de vraag wordt de exacte inhoud en duur bepaald. De workshop, uitgebreid met een training, duurt minimaal een dagdeel. Ook hierbij wordt de exacte inhoud en duur bepaald door de vraag.