Ervaringsworkshop voor kinderen “Leven met een Beperking”

Doelgroep:
Kinderen en Jongeren vanaf ca. 8 jaar.

Inhoud:
In deze workshop maken de kinderen kennis met het leven met een beperking. Ze ervaren wat het betekent als niet alles vanzelf gaat. De workshop kan een algemeen karakter hebben, maar ook ingevuld worden voor een specifiek onderwerp. Hiervoor kan gekozen worden als er bijvoorbeeld een leerling met een beperking in de klas zit. Tijdens de workshop wordt er steeds kort uitleg gegeven, maar vooral veel gedaan. We werken in tweetallen of groepjes aan vele uitdagingen die het dagelijks leven van een kind met een beperking kent. Dit kanĀ in het klaslokaal, buiten of in het gymlokaal zijn.

Duur:
De workshop duurt 1,5 tot 2 uur. Afhankelijk van de vraag en leeftijd van de deelnemers wordt de exacte inhoud en duur bepaald.